جدی جدی دارن عوضش میکنن !

وای این ایمیله که برای خلیج فارسه عنوانش اینه: "جدی جدی دارن عوضش میکنن"
چند هزار تا از این ایمیله تا الان برام اومده. دیگه وقتی میبینمش انفاکتوس میزنم. امروز یه نسخه جدیدش برام اومد که وقتی عنوانش رو دیدم انفاکتوسم عود کرد ! نوشته بود: "شوخی شوخی ، جدی جدی دارن عوضش میکننا" !

دیدگاهها


دیدگاه شما در مورد این مطلبشما میتوانید هر پاسخی به این مطلب را توسط RSS 2.0 دنبال کنید.