داستان های قدیمی

روباه :چه سری چه دمی عجب پایی! زاغ : باشه فقط سریع تا شوهرم نیومده! :| 

این داستان های قدیمی هم باید طبق زمان خودشون تغییر کنن به هر حال :|

دیدگاهها

۲ پاسخ به “ داستان های قدیمی ”


  1. ای ول

  2. دوره ش بد دوره ایه


دیدگاه شما در مورد این مطلبشما میتوانید هر پاسخی به این مطلب را توسط RSS 2.0 دنبال کنید.