سرزمین عجایب

دیدگاهها

۸ پاسخ به “ سرزمین عجایب ”


 1. اون بچه هه کیه کنارت؟

  بانمکه

 2. منصور قیامت گفت:

  پسرخالمه

 3. ناز بشی!!!!!دماغتو عمل کردی؟؟؟؟؟

 4. مسخره میکنی؟ تو این عکس که مماغم بد افتاده

 5. آره مسخره میکنه. مشکلی داری؟

 6. یادم رفت بگم:

  حالا کجات خوب افتاده؟

  خخخخخخخخخخ

 7. بنظرم بازوهاش خوب افتاده

 8. مریم1مهر67 گفت:

  بازوهاش؟؟

  منصور اگه همین دوتا بازوهم نداشتی چیکار میکردی ۱۷۰ ی؟؟

  انگار چسبوندنت به دو تا بازو :)


دیدگاه شما در مورد این مطلبشما میتوانید هر پاسخی به این مطلب را توسط RSS 2.0 دنبال کنید.